បន្ទះដាក់ពាក្យសុំក្រមួន

 • Round wax applicator pad

  បន្ទះលាបក្រមួនជុំ

  លើកកម្ពស់សូម្បីតែការបែងចែកប៉ូលានិងក្រមួន
  ស្នោកោសិកាតឹងរឹងនិងរឹងមាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ងាយស្រួល
  មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រើលើអាវធំថ្នាំលាបស្បែកផ្លាស្ទិចផ្លេស្ទិចសំបកកង់និងកង់
  អាចលាងសម្អាតនិងប្រើឡើងវិញបាន