បន្ទះស្នោ

  • Wool foam tape

    កាសែតស្នោរោមចៀម

    ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចអេមអេសអេមអេសអេចអេសអេសអេចអេសអេសអេចអេសអេចអេសអេចអេសអេសអេចអេសអេសអេចអេសអេសអេចអេសអេចអេសអេសអេលអេសអេសអេលអេស
    វាត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្នែកខាងក្នុងជាមួយមុខងារ muti: កាត់បន្ថយសម្លេងរំខានភាពធន់ទ្រាំប្រេងការប្រឆាំងនឹងការប៉ះទង្គិចការឆក់ - ភាពធន់នឹងគីមីជាដើម។